Bilförsäkringar

Bilförsäkringar består alltid av en trafikförsäkring då den är obligatorisk för motorfordon som ej är avställda eller avregistrerade. Nedan kommer reda ur dessa begrepp för och förklara vilken del som ger vilket skydd.

krockEn bilförsäkring har tre olika grundomfattningar, dessa är trafik-, halv och helförsäkring. Trafikförsäkringen, ersätter personskador och skador på andras fordon. Den omfattar inte på ditt eget fordon på något sätt. Anledningen till att den är obligatorisk är att man alltid ska kunna bli ersatt om man blir påkörd och inte själv är vållande.  Den omfattar även andra personer som vistas i trafiken, tex. gående och cyklister.

Vill man ha någon form av skydd för sin egen bil måste man ha minst en halvförsäkringen. Där ingår förutom trafikförsäkringen även skydd mot stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och en rättsskyddsdel.

Vill man sedan också att ens försäkring ska omfatta skador på karossen på den egna bilen om man själv är vållande i en kollision behöver man ha en helförsäkringen. Här brukar det även finnas olika nivåer på självrisk man kan välja mellan. Högre självrisk ger en lägre årspremie och en lägre självrisk ger således en högre årspremie.

Klicka här för att jämföra försäkringsbolagen

Att teckna bilförsäkringen är väldigt enkelt. Det svåra är att välja vilken man ska ha. Alla olika försäkringsbolag vill givetvis att du ska ha försäkringen hos dem och kommer säga att just det dem är bra på är det som är viktigast.

Men faktum är att bilförsäkringen i mångt och mycket är ganska lika och det blir därför lättare att jämföra bolagen med varandra. Där du kommer hitta störst skillnader är på självriskerna och här får man helt enkelt göra en bedömning vad man tycker är bäst. En högre självrisk ska ju givetvis resultera i en lägre årspremie. När du jämför bilförsäkringar är det därför viktigt att du ser till att alla alternativ har samma självrisk, eller så lika som möjligt. Det kan också skilja i hur länge delar av försäkringen gäller. Maskinskadedelen som täcker skador på motorn gäller ofta bara till runt 10 000 mil men detta skiljer mellan försäkringsbolagen. Detta kan vara värt att kolla upp.

Att teckna bilförsäkring

När man väljer vilken bilförsäkring man ska ha till sin bil finns det vissa saker som är bra att tänka på. Många anser att priser är det absolut viktigaste och även om det spelar en stor roll ska man inte bara ta det första bästa erbjudandet man får från sitt gamla vanliga försäkringsbolag. Det gäller att alltid jämföra priserna på försäkringar mellan olika bolag. Du kommer bli förvånad över hur mycket priserna kan skilja sig åt för samma fordon!

En sak som ofta ger en mycket positiv påverkan på försäkringspremien är om man har samma försäkringsbolag på bilen som man har på sin boendeförsäkring. Behöver du tips på vad du ska tänka på när du tecknar villaförsäkring ska du kolla denna sida.

Att samla sina försäkringar på ett bolag ger ofta längre priser på samtliga försäkringar. Det är i många fall boendeförsäkringen som den grundläggande i ett sådant rabattsystem. Att ha sitt boende försäkrat på samma ställe som sin bil kan också vara bra av den anledningen att det inte innebär dubbla självrisker om man drabbas av en skada som omfattas av båda försäkringarna, tex. inbrott i bilen där lös egendom blir stulen.

Det är även viktigt med en bra bilförsäkring ur aspekten att bilar är känsliga fordon och titt som tätt råkar ut för skador. Vid en krock är det väldigt vanligt att bilen tar skada dels på karossen, men även ”under huven”. Skulle bilen vara i behov av nya reservdelar finns Bildelar-online.se att handla reservdelar ifrån. I det flesta fall bidrar ditt försäkringsbolag till att täcka upp de kostnader som uppkommit vid en krock, men var noga med att välja en bilförsäkring som är omfattande ifall olyckan skulle vara framme, annars kan det bli en dyr historia.

Comments are closed.